Ekspres

Na sajtu “.net” možete pronaći vesti iz domaćeg i svetskog novinarstva, sa fokusom na relevantne događaje, politička zbivanja, ekonomske trendove, društvene teme i sportske rezultate. Sadržaj je pažljivo biran i pruža vam sveobuhvatan pregled najvažnijih vesti iz različitih oblasti.

– Vizija: Da obezbedi lidersku poziciju na tržištu štampanih medija kao i na tržištu digitalnih medija u Srbiji kao i respektabilnu poziciju u celom regionu na osnovu podataka o čitanosti svih svojih izdanja.